ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Θα αναπτυχθεί χαρτογράφηση πόρων, διδακτικών εργαλείων και καλών πρακτικών στις πόλεις της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης (Ισπανία), του Παλέρμο (Ιταλία) και της Αθήνας (Ελλάδα), προκειμένου να ευνοηθεί η ένταξη και η εκπαιδευτική συνέχεια των μαθητών/μαθητριών προσφυγικής/μεταναστευτικής προέλευσης από μια διατομεακή προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Θα είναι μια διαδραστική και εύχρηστη πηγή, προσβάσιμη σε σχολεία, μαθητές, οικογένειες και στο τοπικό πλαίσιο.

Ενότητα αυτοκατάρτισης για εκπαιδευτικούς

Θα αναπτυχθεί μια διαδραστική ενότητα αυτο-κατάρτισης για εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών σταδίων, σχετικά με την εκπαιδευτική ένταξη του μαθητικού πληθυσμού με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσα από μια διατομεακή προσέγγιση.

Το βίντεο των αναφορών

Ένας οπτικοακουστικός πόρος μαρτυριών γυναικών και ανδρών προσφυγικού/μεταναστευτικού υπόβαθρου με επαγγελματική και προσωπική εμπειρία που μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης ή πρότυπο για τους μαθητές. Θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο που παρακινεί την εκπαιδευτική συνέχεια και συμβάλλει στην πρόληψη της σχολικής διαρροής. Αυτή η πηγή θα συνοδεύεται από διδακτικό οδηγό για την εφαρμογή της στην τάξη, με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.