Recursos

S’elaborarà un mapeig de recursos, dispositius i bones pràctiques a les ciutats de Madrid i Barcelona (Espanya), Palerm (Itàlia) i Atenes (Grècia) que afavoreixen la inclusió i la continuïtat educativa de l’alumnat d’origen o ascendència migrant, des d’un enfocament interseccional i ajustat a les vostres necessitats específiques. Serà un recurs interactiu i de fàcil ús, accessible per als centres educatius, l’alumnat, les famílies i el teixit associatiu local.

Mòdul d'autoformació per a professorat

S’elaborarà un mòdul interactiu d’autoformació per a professorat de totes les etapes educatives sobre inclusió educativa d’estudiants d’origen o ascendència migrant des d’un enfocament interseccional.

Vídeo de referents

S’elaborarà un recurs audiovisual de testimonis de dones i homes d’origen o ascendència migrant i amb experiència professional i personal que poden servir com a referents inspiradors o models a seguir per a l’alumnat, per ser utilitzat com a recurs educatiu que motivi la continuïtat educativa i contribueixi a prevenir l’abandó escolar primerenc. Aquest recurs anirà acompanyat d’una píndola didàctica per aplicar-la a l’aula amb alumnat d’educació secundària.